image description

Zprávy a tipy

Zde naleznete informace o anketě KMD, workshopech, diskuzích, prohlídkách a jiných kulturních akcích, které je možné v divadlech navštívit. Můžete si prohlédnout fotografie ze slavnostního večera k 50. výročí KMD, setkání s pedagogy a jiných akcí s KMD.

Divadelní etiketa a základní doporučení

S návštěvou divadla se pojí určité zažité konvence a nepsaná pravidla, dovolujeme si pro základní orientaci sepsat z praxe stěžejní informace, rady a doporučení ke spokojené návštěvě divadelního představení. Dokument v základních bodech naleznete zde.

PF 2018

Přejeme všem klidný advent, krásné prožití Vánoc, veselé oslavy Silvestra a spoustu chuti chodit do divadla celý rok 2018!

Vaše pracovnice KMD

PF 2018

Nábor uzavřen a píší o nás

O členství v Klubu mladých diváků byl i letos velký zájem, dokonce jsme zaznamenali nárůst mladých diváků. Srdečně vítáme všech 14 900 žáků, studentů a jejich milé pedagogické doprovody. V nové sezóně o Vás budeme pečovat a věříme, že si divadelní zážitky a vše co k nim patří v celé široké škále možností, užijete. Těšíme se, co nám nová divadelní sezóna nadělí. Breptej, potvoro!

Máme velkou radost, že o Klubu mladých diváků vyšel článek v Učitelských novinách (pozn. pořízený ještě před uzavřením náboru).

Přečtěte si zajímavou dvoustránku.

Zpátky do školy, hurá do KMD!

Vážení pedagogové a naši milí mladí diváci,
rádi bychom Vás srdečně pozdravili po letních prázdninách, snad jste měli příjemný čas a nabrali síly do nového školního roku. Zároveň bychom Vás rádi opět pozvali do Klubu mladých diváků, nábor probíhá a je otevřený pro ZŠ do 30. září, pro SŠ do 15. října.

Děkujeme za vyplnění ankety a cennou zpětnou vazbu. Nejoblíbenějším představením KMD sezóny 2016/2017 se stává inscenace Želary z Divadla Rokoko (Městská divadla pražská). Blahopřejeme!

Jsme plni očekávání, jaké zajímavé tituly nová sezóna přinese a moc se na Vás v KMD těšíme.

Tip:
  • 21. 10. v čase 10-13h proběhne v Divadle Archa interaktivní dílna pro pedagogy. Podrobnější informace rádi poskytneme na  vyžádání nebo můžete najít na webu divadla: Archa.školám.
  • Ve spolupráci s Národním divadlem můžeme pro skupiny domluvit v rámci ND+ nejrůznější doprovodné programy, tvůrčí dílny či dramaturgické úvody pro publikum. V případě zájmu se nám neváhejte ozvat.

Přejeme všem krásné letní prázdniny

Děkujeme všem členům Klubu mladých diváků v sezóně 2016/2017 a jejich rodičům. Zvláštní poděkování patří pedagogům za koordinaci své skupiny KMD na škole. Velmi si vážíme jejich organizační práce a nadšení pro divadlo. Děkujeme za vstřícnou spolupráci všem divadlům, divadelním souborům a milým pracovnicím a pracovníkům obchodních oddělení. Věříme, že si žáci a studenti návštěvou divadla rozšiřují kulturní obzory, nabývají sdílené zážitky s kamarády a získávají zkušenost se společenskou zábavou. Dle výsledků ankety, kterou obdrželi pedagogové, vyhlásíme v září nejoblíbenější představení sezóny. Těšíme se na všechny stávající i nové diváky v další, již 53. Sezóně KMD. Nábor do KMD právě probíhá, uzávěrka přihlášek je pro ZŠ do 30. září, pro SŠ do 15. října. Přejeme všem krásné léto plné prázdninové pohody!

Oslavujeme Den dětí, divadlem!

Na přelomu května a června už jsou ve vzduchu prázdniny a divadelní sezóna se pomalu chýlí ke konci. U příležitosti Mezinárodního dne dětí jsme zavítali do Divadla na Vinohradech, kde žáci zhlédli představení Romeo a Julie. Dne 1. června si děti a jejich pedagogové Shakespeara užili také v Divadle v Dlouhé při představení Mnoho povyku pro nic. Odpoledne žáci a studenti z KMD navštívili představení Slušný člověk ve Studiu Švandova divadla. Divadelní zážitky v menších skupinkách měli naši diváci i na dalších pražských scénách. Den dětí jsme hezky oslavili divadlem a to v odpoledních i večerních hodinách, kam jsme v součtu vypravili 1438 mladých diváků. Ohlasy jsou příznivé, děkujeme!

V červnu do Ypsilonky za 100 Kč

Studio Ypsilon láká speciální nabídkou nejen pro studenty za 100 Kč na červnová představení:

  • 1. 6. od 19:30 Vratká prkna
  • 2. 6. od 19:30 Drama v kostce
  • 19. 6. od 19:30 Proměna
  • 22. 6. od 19:30 Hlava Medúzy

Rezervace na tel. 224 054 090, nemcova@ypsilonka.cz.
Více o titulech a další informace na webu divadla: www.ypsilonka.cz/

Zahájení náboru KMD na sezónu 2017-2018

Od května Vás srdečně zveme k zápisu do Klubu mladých diváků v sezóně 2017-2018. Stávající skupiny dostanou zprávu o náboru e-mailem, nové členy rádi uvítáme - neváhejte se na nás obrátit. Přidáváme možnost pro mimopražské ZŠ návštěvu divadla třikrát v sezóně - doporučujeme zejména skupinám, které nezvládají návštěvu divadla ve večerních hodinách.

V nové sezóně chystáme rozšíření spolupráce o další scény, soubory a také tipy na zajímavé doprovodné programy. Po letních prázdninách se na Vás opět těšíme v Klubu mladých diváků, čeká nás již 53. sezóna KMD!

Nejlepší představení sezóny 2015/2016

Žáci ZŠ již potřetí hlasovali o nejlepší představení sezóny 2015/2016 a vítězem se stalo představení Dvě komedie v komedii souboru Geisslers Hofcomoedianten, který působí ve Vile Štvanice. Na druhém a třetím místě se umístila představení Divadla na Vinohradech Zkrocení zlé ženy a Romeo a Julie. Našim výhercům moc gratulujeme. Cenu v podobě grafiky věnovala Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo nám. 1, Praha 3. Děkujeme.

Divadelní etiketa – gentleman v divadle

Fotoseriál Divadla v Dlouhé, ve kterém vám ukáže Martin Matejka ve spolupráci s uvaděčkami, jak se stát dokonalým divadelním gentlemanem.

Divadelní etiketu si samy vymyslely, zprodukovaly a nafotily uvaděčky divadla. Na stránkách KMD uvádíme převzaté fotky s laskavým svolením Divadla v Dlouhé.

Foto: Tereza Lhotská

Více informací

Nejlepší představení sezóny 2014/2015

Žáci ZŠ již podruhé hlasovali o nejlepší představení sezóny 2014/2015 a vítězem se stalo představení V+W Revue v Divadle ABC. Na druhém místě v těsném závěsu je Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka v Divadle v Dlouhé a na krásném třetím místě Eva tropí hlouposti v Divadle  Na Fidlovačce. Všem divadlům moc gratulujeme!

Cenu v podobě grafiky věnovala Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo nám. 1, Praha 3. Děkujeme.

Národní divadlo — Tvůrčí dílny

Národní divadlo vychází mladému publiku vstříc na jeho cestě do divadla a nabízí dětem a dospívajícím zajímavý „doprovod“ v podobě tvůrčích dílen, workshopů, dramaturgických úvodů a jiných speciálních programů.

Dílny jsou určeny pro všechny věkové kategorie – pro žáky a studenty, pedagogy a probíhají přímo v prostorách Národního nebo Stavovského divadlaNové scény. Zažijte divadlo všemi smysly a na vlastní kůži přímo v divadle!

Více informací

ABC a Rokoko — prohlídky zákulisí

Budete mít možnost nahlédnout do divadelního zázemí, kam se běžný divák nedostane.

Víte co je dekadentka, elevace, forbína či jak se věší horizont? Nevíte? To vše se dovíte na prohlídce zákulisí divadel ABCRokoko.

Prohlídky se budou konat po vybraných představeních. Vstupenky za 30 Kč si můžete zakoupit na pokladnách divadel.

Více informací

Více informací

Švandovo divadlo — workshopy

Během workshopů poznáte Švandovo divadlo blíž, než je pro diváky běžné, jelikož probíhají přímo v budově divadla a vy máte možnost setkat se s herci, nahlédnout do zákulisí a při vlastní práci získat bohaté divadelní zážitky a zkušenosti. Workshopy se otvírají všem věkovým kategoriím, přihlásit se mohou nejen jednotlivci, ale také celé skupiny. Naučíte se pracovat se svým hlasem i tělem s kreativitou vám vlastní.

Těšte se na jedinečné dílny, osobité lektory a spoustu inspirace.

Více informací

Archa - Archa.lab a Archa.školám

Archa nabízí dvě linie vzdělávací Archa.školám a kreativní prostor Archa.lab

Vzdělávací program Divadla Archa si klade za cíl prostřednictvím všech nástrojů divadelního jazyka oslovit žáky a studenty ZŠ, ŠŠ a VŠ, a skrze umělecký zážitek zasazený do kontextu prohlubovat diskuzi o tématech, která jsou ve společnosti často tabuizovaná a obtížně sdělitelná.

Komentované prohlídky

Studenti se seznámí s historií divadla, nahlédnou do divadelního zázemí a na příkladech propojení architektury divadla s inscenačními postupy tvůrců se dozví, jak vznikají současné inscenace kombinující tanec, multimédia, činohru a hudbu.

Tematické workshopy/Divadelní dílny

Více informací | Více informací

Studio DVA divadlo - Divadlo pod lupou

Nahlédnete za oponu divadla Studio DVA a odhalíte kouzlo a tajemství skrytých divadelních zákoutí.

Prohlédnete si celé divadlo, vysvětlí vám, jak vzniká inscenace, kdo je kdo v divadle a mnohé další!

Divadlo pořádá skupinové prohlídky pro školy i pro veřejnost.

Výklad je interaktivní a přizpůsobený věku účastníků.

Více informací

Divadle D21 — diskuse

Divadlo D21 je malým komorním divadlem pro 80 diváků. Divadlo nabízí u představení pro KMD při počtu 20 žáků či studentů možnost diskuse s herci.

Při diskuzích můžete získat informace o divadle, o zhlédnuté insenaci i o životě herců. Záleží jen na vás na co se zeptáte. Herci D21 jsou otevření, vstřícní a milí.

Více informací

Svaťák — festival na Štvanici

Druhý ročník třídenního divadelně-literárního festivalu nejen maturitní četby s názvem SVAŤÁK proběhl 29. dubna až 1. května 2016. Měli jste příležitost vidět ve VILE Štvanice několik mini inscenací, které vznikly na míru festivalu a vycházejí z kanonických děl světové a české literatury, dále divadelní adaptace povinné četby mimopražských divadelních hostů a připravena byla i autorská čtení současných českých literátů.

Divadelní program byl rozšířen o koncertypromítání letního kina. Hlavním organizátorem festivalu byl divadelní soubor Tygr v tísni, kmenový soubor VILY Štvanice.

Více informací

Divadelní setkání — Mnoho povyku pro nic

Unikátní setkání pedagogů při příležitosti 50. výročí založení KMD konané dne 6.května 2015 v Divadle v Dlouhé inspirované představením Mnoho povyku pro nic.

Co bylo na programu:

Úvodní slovo režisérky Hany Burešové a dramaturga Štěpána Otčenáška v divadelním klubu

Prohlídka divadla s herci Míšou Doležalovou a Čeňkem Koliášem

Praktická cvičení ve zkušebně divadla na téma Shakespearovské postavy s Lindou Šilarovou. Svatebně laděné občerstvení.

Představení Mnoho povyku pro nic

Krátká diskuze s tvůrci inscenace: režisérka Hana Burešová, herci Helena Dvořáková a Marek Němec a autor hudby Milan Potoček

Divadelní setkání – Lhář

Unikátní setkání pedagogů při příležitosti 50. výročí založení KMD konané dne 22. dubna 2015 v Divadle v Dlouhé inspirované představením Lhář.

Co bylo na programu:

Úvodní slovo režisérky Hany Burešové a dramaturga Štěpána Otčenáška v divadelním klubu

Prohlídka divadla s herci Míšou Doležalovou a Martinem Matejkou

Praktická cvičení ve zkušebně divadla na téma Commedia dell´arte „Jak pracovat se studenty po návštěvě divadelního představení“ s Lindou Šilarovou. Stylové občerstvení v italském ladění.

Představení Lhář

Krátká diskuze s tvůrci inscenace: Hana Burešová, scénograf David Marek, herec Jan Vondráček, inspicientka Halina Ničová, herecká výpomoc a obchodní oddělení – Aneta Švecová

Slavnostní večer KMD

Milí pedagogové a přátelé KMD děkujeme za příjemné setkání na slavnostním večeru dne 7.4. 2015

v Divadle v Dlouhé. Bez vás pedagogů-nadšenců by KMD prostě nemohlo být. Díky vám slavíme 50 let existence.

Program večera:

Slavnostní zahájení a píseň pro Hanu Žárskou

Představení O líné babičce

Závěrečné překvapení – vystoupení Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu

Pozvání na číši vína a raut

Večer vtipně moderovali milí herci Martin Matejka a Pavel Tesař.

Díky všem, kteří přispěli k tomu, že se večer opravdu vydařil.

Fotografie: Michael Tomeš

Divadelní setkání – 407 gramů z Bohumila Hrabala

Unikátní setkání pedagogů při příležitosti 50. výročí založení KMD konané dne 2.února 2015 v Divadle v Dlouhé inspirované představením 407 gramů z Bohumila Hrabala.

Co bylo na programu:

Prohlídka divadla s herci Míšou Doležalovou a Martinem Matejkou

Setkání s hercem, režisérem a hudebníkem Miroslavem Hanušem v divadelním klubu

Praktická cvičení ve zkušebně divadla „Jak pracovat se studenty po návštěvě divadelního představení“ s Lindou Šilarovou. Stylové občerstvení v hrabalovském ladění.

Představení 407 gramů z Bohumila Hrabala

Krátká diskuze s tvůrci inscenace: herci Miroslavem Hanušem, Miroslavem Táborským, Veronikou Lazorčákovou a Filipem Cílem

Fotografie: Michael Tomeš

Divadelní setkání – Vlčí jáma

Unikátní setkání pedagogů při příležitosti 50. výročí založení KMD konané dne 13.ledna 2015 v Divadle v Dlouhé inspirované představením Vlčí jáma.

Co bylo na programu:

Úvodní slovo dramaturgyně představení Marty Ljubkové

Prohlídka divadla s herci Martinem Matejkou a Klárou Sedláčkovou-Oltovou

Praktická cvičení ve zkušebně divadla „Jak pracovat se studenty po návštěvě divadelního představení“ s Lindou Šilarovou

Představení Vlčí jáma

Krátká diskuze s tvůrci inscenace: herečkou Helenou Čermákovou, scénografem Markem Cpinem a a autorem hudby Jiřím Hájkem

Nejlepší představení sezóny 2013/2014

V uplynulé sezóně žáci ZŠ poprvé hlasovali o nejlepší představení sezóny 2013/2014 a vítězem se stal muzikál Antoinetta, královna Francie, na druhém místě v těsném závěsu představení Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka v Divadle v Dlouhé a na krásném třetím místě: Sen čarovné noci v divadle ABC – všem divadlům moc gratulujeme!

Cenu v podobě grafiky Housláka zpěvného věnovala Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo nám. 1, Praha 3. Děkujeme.