Archa - Archa.lab a Archa.školám

Archa - Archa.lab a Archa.školám

Divadlo_Archa_Archa_lab_a_Archa_skolam
  • Divadlo_Archa_Archa_lab_a_Archa_skolam

Archa nabízí dvě linie vzdělávací Archa.školám a kreativní prostor Archa.lab

Vzdělávací program Divadla Archa si klade za cíl prostřednictvím všech nástrojů divadelního jazyka oslovit žáky a studenty ZŠ, ŠŠ a VŠ, a skrze umělecký zážitek zasazený do kontextu prohlubovat diskuzi o tématech, která jsou ve společnosti často tabuizovaná a obtížně sdělitelná.

Komentované prohlídky

Studenti se seznámí s historií divadla, nahlédnou do divadelního zázemí a na příkladech propojení architektury divadla s inscenačními postupy tvůrců se dozví, jak vznikají současné inscenace kombinující tanec, multimédia, činohru a hudbu.

Tematické workshopy/Divadelní dílny

Více informací | Více informací