Krásné prázdniny

Krásné prázdniny

Děkujeme všem členům Klubu mladých diváků v sezóně 2018/2019 a jejich rodičům. Speciální poděkování patří pedagogům za organizaci své skupiny KMD na škole. Děkujeme za vstřícnou spolupráci všem partnerským divadlům, divadelním souborům a milým pracovnicím a pracovníkům obchodních oddělení. Těšíme se na všechny stávající i nové diváky v další, výroční 55. sezóně KMD. Přejeme všem krásné letní dny!

Kdyby se vám zastesklo po divadle, připravili jsme výběr zajímavostí na prázdniny, najdete je po rozkliknutí titulku KRÁSNÉ PRÁZDNINY.

Letní scény: https://www.i–divadlo.cz/letni–sceny

Divadelní a jiné kulturní festivaly:

27. – 30.6. Luhovaný Vincent: https://www.luhovanyvincent.cz/#…

13.6. – 7.7. Smetanova Litomyšl: https://www.smetanovalitomysl.cz/cs/program

24.6. – 4.7. Poláčkovo léto: https://www.polackovoleto.eu/program

28. 6. – 4.7. Loutkářská Chrudim: http://www.chbeseda.cz/program–68–loutkarske–chrudimi

29. 6. – 6.7. Šrámkova Sobotka: https://sramkovasobotka.cz/

28. 6. – 7.7. Divadelní piknik Volyně: http://divadelnipiknik.cz/program/

29.6. – 25.7. Divadelní léto pod plzeňským nebem: http://www.divadelnileto.cz/

1.7. – 6.9. Letní Shakespearovské slavnosti –Praha–Brno–Ostrava–Bratislava: https://www.shakespeare.cz/cz/program–2019/4/

6. – 30.7. Festival ProART Jičín, Plzeň, Brno, Plzeň, Valtice, Mikulov: https://www.proart–festival.cz/cz/pro­art–festival–2019/

11.7. – 6.8. Letní slavnosti staré hudby: https://www.letnislavnosti.cz/program–koncertu/

12. – 14.7. OLDstars on the ROUD : https://www.oldstarsontheroud.cz/program/

15. – 18.7. Divadelní festival Za dveřmi: https://www.zadvermi.cz/program/

19. – 22. 7. Léto ochotnických divadel 2019: Studio DVA divadlo

15. – 20.7. Nultý bod: http://www.nultybod.cz/cs/program

24.7. – 12.8. Letní scéna Tvrz Divice: https://www.studiodva.cz/tvrz–divice/

30.7. – 3.8. Kašpar na Kašperku: https://www.divadlovceletne.cz/kaspar–na–kasperku–2019/

2. – 10.8. Jiráskův Hronov: http://www.jiraskuvhronov.eu/

8. – 15.8. Divadlo Continuo: https://www.continuo.cz/vbrisevelryby/#TICKETS

16. – 17.8., 23. – 24.8. .Kašpar open air Vlksice: https://www.divadlovceletne.cz/planovana–predstaveni/

14.8. – 1.9. Letní Letná: https://letniletna.cz/cs/kalendar/

18. – 24.8. Divadelní Luhačovice: http://divadelni–luhacovice.cz/clan­ky/hlavni–program–2019.html

22.8. – 27.8. Moravské divadelní léto: http://www.mdol.cz/moravske–divadlo/precte­tesi/aktuality/?s=de­tail&id=1346

21. – 25.8. Teatrum Kuks 2019: https://theatrum–kuks.cz/12–program

28.8. – 30.8. Lesní slavnosti divadla Řevnice: http://www.lesnislavnosti.cz/