Po maturitě třeba na DAMU

Po maturitě třeba na DAMU

Možná vás při pravidelných návštěvách představení s Klubem mladých diváků oslovilo divadelní umění natolik, že zvažujete spojit s ním svou budoucí profesi a další studijní léta.

Pro zájemce sdílíme letáček Katedry teorie a kritiky. Studenti se v tomto oboru seznámí s veškerými složkami divadelní tvorby: režií, dramaturgií, herectvím i scénografií. Mají možnost nahlížet a v rámci studia se i zapojovat do tvůrčího procesu tak, aby poznali a zakusili jeho dynamiku, fungování i problémy a mohli jej pak adekvátně a poučeně reflektovat. Program klade důraz na vlastní autorské psaní studentů, především žurnalistické či esejistické, a jako volitelné i tvůrčí. Více informací o tomto i dalších katedrách a studijních oborech DAMU naleznete zde: https://www.damu.cz/cs/

KTK leták ktk-letak.jpg