PODMÍNKY PRO NÁVŠTĚVU DIVADLA – NOVÁ OPATŘENÍ OD 22. 11. 2021

PODMÍNKY PRO NÁVŠTĚVU DIVADLA – NOVÁ OPATŘENÍ OD 22. 11. 2021

Epidemická situace se bohužel zhoršila a opatření pro návštěvu divadla jsou zpřísněna. Doporučujeme sledovat oficiální pravidla zde: https://covid.gov.cz/…tura/divadla nebo volat linku 1221.

Dne 19. 11. 2021 jsme na lince ověřovali aktuální informace, podle nichž se od 22. 11. bude bezinfekčnost prokazovat následovně:

  • pro diváky ve věku 12–18 let platí možnost prokázat bezinfekčnost negativním PCR testem ne starším 72 h od odběru vzorku (jiný typ testu např. tzv. antigenní již nebude akceptován);
  • použití testů k prokázání bezinfekčnosti bude možné výhradně pro osoby mladší 18 let, osoby s kontraindikací k očkování a osoby s nedokončeným očkováním (tj. osoby, které dostaly pouze jednu dávku či ještě neuběhlo 14 dní od aplikace 2.dávky). Diváci mimo tyto kategorie musí být bezpodmínečně očkováni a/nebo po prodělaném onemocnění COVID-19;
  • všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (či KN95, N95).

Dospělý divák od 18 let se prokáže:

  • potvrzením o aplikaci vakcíny proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny, musí uplynout nejméně 14 dní;

nebo

  • potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 v době ne delší než

180 dnů přede dnem konání divadelního představení.

Divák mladší 12 let bezinfekčnost prokazovat nemusí. Měl by nějakým způsobem doložit svůj věk.

Diváka, který vykazuje známky onemocnění může pracovník divadla odmítnout vpustit dovnitř.