Přejeme všem krásné letní prázdniny

Přejeme všem krásné letní prázdniny

KMD hlediště
KMD kancelář
KMD pasáž
KMD pasáž
  • KMD hlediště
  • KMD kancelář
  • KMD pasáž
  • KMD pasáž

Děkujeme všem členům Klubu mladých diváků v sezóně 2016/2017 a jejich rodičům. Zvláštní poděkování patří pedagogům za koordinaci své skupiny KMD na škole. Velmi si vážíme jejich organizační práce a nadšení pro divadlo. Děkujeme za vstřícnou spolupráci všem divadlům, divadelním souborům a milým pracovnicím a pracovníkům obchodních oddělení. Věříme, že si žáci a studenti návštěvou divadla rozšiřují kulturní obzory, nabývají sdílené zážitky s kamarády a získávají zkušenost se společenskou zábavou. Dle výsledků ankety, kterou obdrželi pedagogové, vyhlásíme v září nejoblíbenější představení sezóny. Těšíme se na všechny stávající i nové diváky v další, již 53. Sezóně KMD. Nábor do KMD právě probíhá, uzávěrka přihlášek je pro ZŠ do 30. září, pro SŠ do 15. října. Přejeme všem krásné léto plné prázdninové pohody!