Galerie


KMD v průběhu let

Dne 11.dubna 2024 jsme si užili krásný zážitek, speciální odpolední uvedení inscenace Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾ v Divadle v Dlouhé. Žáci předali Cenu za nejoblíbenější představení loňské sezóny do rukou Miroslavu Hanušovi. Zároveň jsme začali sběr dokumentace – fotografií a videa, které použijeme pro prezentaci výroční 60. sezóny KMD. Za fotografie děkujeme Vojtěchovi Brtnickému.

Mladí diváci si užívají představení i doprovodný program

Dne 16.ledna 2024 jsme ve spolupráci s Divadlem v Dlouhé pro naše mladší mladé diváky (členské skupiny v kategorii ZŠ s preferencí odpoledních představení) organizovali zadané odpolední uvedení inscenace Pravomil v režii Tomáše Dianišky v podání souboru Divadla v Dlouhé. Mladí diváci si užili doprovodný program Za cenou pravdy a zadané odpolední představení Pravomil v Divadle v Dlouhé v rámci Festivalu 13+.

Setkání s pedagogy v divadle A studio Rubín na Den učitelů

Dne 28. března 2023 jsme pro naše pedagogy ve spolupráci s A studiem Rubín uspořádali speciální představení pro pedagogy z Klubu mladých diváků. Akcí jsme navázali na oblíbená společenská setkání a také touto formou poděkovali za věrnost divadlu a organizaci klubu u ve školách. Setkání ve foyer krátce uvedla vedoucí KMD Barbora Mitošinková a zajímavě o inscenaci pohovořila dramaturgyně Dagmar Fričová. Nachystali jsme skleničku a malé tematické pohoštění. Pro velký zájem ještě setkání v tomto legendárním malostranském divadle plánujeme zopakovat v květnu.

Festival EYEnet 2.0 – European Youth Engagement Network - Praha

Festival se konal 5.–8.září 2022 a byl vyústěním účasti Klubu mladých diváků na dvouletém mezinárodním projektu EYE–Net 2.0 – European Youth Engagement Network.

S organizací festivalu vedle Divadla v Dlouhé výrazně pomohly významné kulturní instituce Národní divadlo – programový cyklus ND Young a centrum současného umění DOX. Podstatná část programu proběhla také přímo ve školách: gymnázium PORG Libeň, Gymnázium GEVO, a Gymnázium Jana Nerudy.

Divadelní skupiny z Česka, Francie, Itálie, Německa, Řecka, Slovinska a ze Srbska odehrály své autorské inscenace. V rámci zmíněného dvouletého projektu měly soubory složené ze studentů ve věku 15 až 25 let vytvořit divadelní inscenaci na občansky angažované téma.

Projekt byl podpořen programem EU Evropa pro občany.  Projekt probíhal v letech 2021–2022 pod záštitou hlavního města Prahy (záštitu udělila Ing. Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP).

EYEnet 2.0 - European Youth Engagement Network

Klub mladých diváků byl vybrán jako partner mezinárodního projektu EYEnet 2.0 – European Youth Engagement Network, jehož hlavním pořadatelem byla Fondacija Novi Sad 2021 – evropskaprestonica kulture a účastnili se jej skupiny mladých lidí 15-25 let s profesionálním vedením z 9 evropských zemí (Slovinsko, Chorvatsko, Itálie, Srbsko, Litva, Řecko, Francie, Německo, Česká republika). Projekt byl podpořen programem EU Evropa pro občany. Projekt proběhl od roku 2021 pod záštitou hlavního města Prahy (záštitu udělila Ing. Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP).

Českou účast jsme reprezentovali s kolektivním autorským představením Poslední bitva maršála Koněva. Představení nazkoušely a lektorsky vedly Zuzana Burianová a Barbora Šupová. Veřejná generální zkouška představení Poslední bitva maršála Koněva byla uvedena 13. listopadu 2021 ve foyer (v kavárně) v Divadle v Dlouhé.  Následovala účast na festivalech pořádaných zahraničními partnery projektu European Youth Engagement Network 2.0. Výjezdů se pak z proměnlivého týmu mladých performerů účastnili Markéta Kultová, Kristýna Knotová, Šimon Kobulej, Rosalie Malinská, Lucie Matinová, Klára Müllerová, Jolana Ritterová, Petra Šavrdová, Michaela Tomková, David Vojáček, Eva Vrbová. Celkem měla autorská inscenace Poslední bitva maršála Koněva 16 repríz.

Speciální uvedení inscenace Kytice v Národním divadle pro KMD

Slavnostním večerem s představením Kytice jsme původně chtěli připomenout 55. výročí Klubu mladých diváků (což připadlo na sezón 2019/2020). Kvůli epidemii koronaviru jsme vše museli dvakrát přesunout a slavnostní večer se nakonec konal v 57. sezóně nepřetržitého fungování. Slavili jsme 13. prosince 2021 dodatečně, ale přece!

Rádi bychom vyjádřili opravdu velký vděk, protože tento večer a toto setkání bylo ve více ohledech malý zázrak. Vážíme si i přes překážky trvající přízně!

Poděkování patří na prvním místě pedagogům. Vytrvale pečují o divácké skupiny, každý rok dávají dohromady studenty na své škole a přivádí mladé lidi nejen z Prahy do pražských divadel. Děkujeme za důvěru, že i v náročné době (epidemie koronaviru, sezóna 2021/2022) máme včetně pedagogů 10 093 členů. Velmi děkujeme za trvalou finanční i morální podporu hlavnímu městu Praha, které nám umožňuje zajistit provoz a také mimořádně podpořilo tento výjimečný večer. Děkujeme Divadlu v Dlouhé, kde nacházíme příjemné zázemí. Děkujeme Národnímu divadlu za velkou ochotu a možnost se zde setkat a prožít právě tady náš slavnostní večer. Díky všem, kteří troufalý záměr oslavit naše výročí představením Kytice v Národním divadle podpořili. Poděkování za spolupráci patří divadlům, která v mladých divácích vidí nejen své budoucí publikum. Na závěr to nejdůležitější samozřejmě děkujeme všem našim mladým divákům i všem těm po 57 sezónách klubu odrostlým divákům za přízeň divadlu a členství v klubu.

Autorkou fotografií je Irena Vodáková.

Jak vzít studenty na to nejlepší divadlo?

Večer 13. prosince 2021 s námi slavností Kytici v Národním divadle navštívili také režisér Janek Lesák a dramaturgyně Natálie Preslová. Tvůrčí kombo uvádí na Youtube Divadelní Top Gear Janek & Natálka. Sledujte i další videa, ve kterých vás Janek & Natálka přímočaře i zábavně provedou světem českého divadla.

Pedagog jako divadelní průvodce aneb Divadlo očima lektorek

V době pandemie covidu-19 jsme připravili populárně naučné video, zveřejnili jsme jej 21. prosince 2020 na Facebooku Klubu mladých diváků. Tématu se zhostily zkušené lektorky. Účinkují: Michaela Doležalová, Jana Machalíková, Michaela Váňová.

Trailer Klub mladých diváků k 55.sezóně

U příležitosti 55. sezóny Klubu mladých diváků jsme připravili krátké video, které jsme zveřejnili přes Facebook KMD dne 9.října 2019. Ve videu vystupují naši milí mladí diváci, učitelé i známí divadelníci. Do jedné minuty jsme se sice nevešli, ale v necelých šesti minutkách se dozvíte zajímavé postřehy a různé perspektivy. Video pro nás vyrobil Martin Třešňák. Jako prostředí videa se střídají různá pražská divadla (bohužel ne všechna, aspoň malý vzorek). Poznáte je? Sestřih níže je upravený pro Divadlo v Dlouhé.

Tisková konference k 55. výročí KMD

Vstoupili jsme do 55. sezóny Klubu mladých diváků. Máme radost, že zájem mladých lidí o divadlo je velký a trvá. Přestože se nejedná o kulaté výročí, myslíme si, že je to dobrá příležitost pro oslavu KMD, divadla a kultury jako nezbytné součásti života. Na tiskové konferenci 2. října 2019 promluvili dramaturgyně Činohry Národního divadla Marta Ljubková, pamětník a dlouholetý učitel věrný našemu klubu Vladimír Hladík a vedoucí Klubu mladých diváků Barbora Mitošinková.

  • Tiskovou zprávu si můžete přečíst a stáhnout v odkazu zde: tisková zpráva.

  • Krátké video, kde vystupují naši členové, učitelé i známí divadelníci si můžete pustit zde: trailer.

  • Přehled médií, která o KMD natočila reportáž nebo napsala naleznete zde: monitoring médií.

Autorkou fotografií je Irena Vodáková.

Sen v červeném domě pro učitele KMD

Setkání s pedagogy se konalo 19. prosince 2018 od 18 hodin do Divadla v Dlouhé. Večer zahájila ve foyer vedoucí KMD Barbora Mitošinková s režisérem Lukášem Trpišovským vánočním přípitkem. Hlavním programem večera bylo uvedení reprízy inscenace Sen v Červeném domě s následnou besedou s režiséry Lukášem Trpišovským, Martinem Kukučkou (SKUTR) a s hercem Tomášem Turkem. Inscenace se snovou náladou bylo výjimečným zážitkem. Umělecké zpracování vzpomínek na dětství v adventní době zajímavě rezonovalo.
Autorkou fotografií je Irena Vodáková.

Divadelní setkání k 50. výročí KMD - Mnoho povyku pro nic

Při příležitosti 50. výročí založení KMD jsme dne 6. května 2015 organizovali setkání pedagogů v Divadle v Dlouhé. Tvůrčí dílna byla inspirovaná představením Mnoho povyku pro nic.

Co bylo na programu? Úvodní slovo přednesla režisérka a umělecká vedoucí Divadla v Dlouhé, Hana Burešové a dramaturg a umělecký vedoucí Divadla v Dlouhé, Štěpán Otčenášek v divadelním klubu. Následovala prohlídka divadla s herci Míšou Doležalovou a Čeňkem Koliášem. Lektorský program na téma Shakespearovské postavy s Lindou Šilarovou se konal ve zkušebně divadla. Pracovnice KMD vedle organizace akce zajistily svatebně laděné občerstvení. Společně jsme si užili uvedení reprízy inscenace Mnoho povyku pro nic. Následovala krátká diskuze s tvůrci inscenace, s režisérkou Hanou Burešovou, herci Helenou Dvořákovou a Markem Němcem. Do diskuse se zapojil také autor hudby Milan Potoček.

Fotografie: Tereza Dundová

Divadelní setkání k 50. výročí KMD – Lhář

Při příležitosti 50. výročí založení KMD jsme dne 22. dubna 2015 organizovali setkání pedagogů v Divadle v Dlouhé. Tvůrčí dílna byla inspirovaná představením Lhář.

Co bylo na programu? Úvodní slovo přednesli režisérka a umělecká vedoucí Divadla v Dlouhé, Hana Burešové a dramaturg a umělecký vedoucí Divadla v Dlouhé, Štěpán Otčenášek v divadelním klubu. Následovala prohlídka divadla s herci Míšou Doležalovou a Martinem Matejkou. Lektorský program byl inspirovaný Commedií dell'arte ze zabýval tematikou „Jak pracovat se studenty po návštěvě divadelního představení“ a vedla jej lektorka Linda Šilarová. Pracovnice KMD vedle organizace akce zajistily občerstvení v italském stylu. Společně jsme si užili uvedení reprízy inscenace Lhář. Následovala krátká diskuze s tvůrci inscenace, s režisérkou Hanou Burešovou, scénografem Davidem Markem, hercem Janem Vondráčkem, inspicientkou Halinou Ničovou za obchodní oddělení se zapojila Aneta Švecová.

Fotografie: Tereza Dundová

Slavnostní večer KMD - 50. výročí KMD

Při příležitosti 50. výročí založení KMD jsme dne 7. dubna 2015 organizovali slavnostní večer v Divadle v Dlouhé. Večer byl z velké části symbolickým poděkováním pedagogům, kteří svým nadšením a péčí již 50let udržují kluby na svých školách a šíří tak divadlo přicházejícím generacím nových diváků.

Co bylo na programu? Slavnostní zahájení a píseň pro Hanu Žárskou (dlouholetou vedoucí a srdce KMD). Společně jsme si užili uvedení reprízy inscenace O líné babičce. Závěrečným překvapením bylo vystoupení Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu. Následovala číše vína a raut. Večer vtipně moderovali milí herci Martin Matejka a Pavel Tesař.
Poděkování patří všem, kteří přispěli k tomu, že se večer opravdu vydařil.

Fotografie: Michael Tomeš

Divadelní setkání k 50. výročí KMD– 407 gramů z Bohumila Hrabala

Při příležitosti 50. výročí založení KMD jsme dne 2. února 2015 organizovali setkání pedagogů v Divadle v Dlouhé. Tvůrčí dílna byla inspirovaná představením 407 gramů z Bohumila Hrabala.

Co bylo na programu? Úvodní slovo přednesl herec, režisér a hudebník Miroslav Hanuš v divadelním klubu. Následovala prohlídka divadla s herci Míšou Doležalovou a Martinem Matejkou. Lektorský program se zabýval tematikou „Jak pracovat se studenty po návštěvě divadelního představení“ a vedla jej lektorka Linda Šilarová. Pracovnice KMD vedle organizace akce zajistily hrabalovsky laděné občerstvení. Společně jsme si užili uvedení reprízy inscenace 407 gramů z Bohumila Hrabala. Následovala krátká diskuze s tvůrci inscenace, s herci Miroslavem Hanušem, Miroslavem Táborským, Veronikou Lazorčákovou a Filipem Cílem.

Fotografie: Michael Tomeš

Divadelní setkání k 50. výročí KMD - Vlčí jáma

Při příležitosti 50. výročí založení KMD jsme dne 13. ledna 2015 organizovali setkání pedagogů v Divadle v Dlouhé. Tvůrčí dílna byla inspirovaná představením Vlčí jáma.

Co bylo na programu? Úvodní slovo přednesla dramaturgyně představení Marta Ljubková. Následovala prohlídka divadla s herci Martinem Matejkou a Klárou Sedláčkovou-Oltovou. Lektorský program se zabýval tematikou „Jak pracovat se studenty po návštěvě divadelního představení“ a vedla jej lektorka Linda Šilarová. Pracovnice KMD vedle organizace akce zajistily hrabalovsky laděné občerstvení. Společně jsme si užili uvedení reprízy inscenace Vlčí jáma. Následovala krátká diskuze s tvůrci inscenace, s Helenou Čermákovou, scénografem Markem Cpinem a s a autorem hudby Jiřím Hájkem.