Přihlášky


Níže naleznete vše potřebné pro přihlášení. Do KMD může studenty přihlásit pouze pedagog jménem školy, dětského domova, skautské skupiny či po dohodě jiné organizace.

Minimální počet přihlášených studentů je 10.

V sezóně 2024/2025 je možné přihlásit skupiny SŠ na 5 nebo na 3 představení. Skupiny ZŠ je možné přihlásit na 4 nebo na 3 představení za školní rok/divadelní sezónu. Nábor otevřen od 15. května 2024.


Dříve než vyplníte hromadnou přihlášku, přečtěte si vždy aktuální organizační pokyny!

Těšíme s na spolupráci

Základní školy

640 Kč

ZA ŽÁKA (13–16 LET)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
4 PŘEDSTAVENÍ

Organizační pokyny
Přihlásit online
Stáhnout přihlášku
Přihláška pro jednotlivé žáky

POSLEDNÍ TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
JE 30. 9. 2024

480 Kč

ZA ŽÁKA (13–16 LET)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
3 PŘEDSTAVENÍ

Organizační pokyny
Přihlásit online
Stáhnout přihlášku
Přihláška pro jednotlivé žáky

POSLEDNÍ TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
JE 30. 9. 2024

Střední školy

800 Kč

ZA STUDENTA (15–21 LET)

STŘEDNÍ ŠKOLA
5 PŘEDSTAVENÍ

Organizační pokyny
Přihlásit online
Stáhnout přihlášku
Přihláška pro jednotlivé žáky

POSLEDNÍ TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
JE 31. 10. 2024

480 Kč

ZA STUDENTA (15–21 LET)

STŘEDNÍ ŠKOLA
3 PŘEDSTAVENÍ

Organizační pokyny
Přihlásit online
Stáhnout přihlášku
Přihláška pro jednotlivé žáky

POSLEDNÍ TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
JE 31. 10. 2024

Výhody členství KMD

  • Vybereme vhodné tituly pro žáky a studenty podle věkových kategorií a Vašich požadavků

  • Organizujeme odpolední představení v době, kdy divadla běžně nehrají

  • Rezervujeme vstupenky před zahájením předprodeje pro veřejnost

  • Domluvíme speciální ceny představení pro naše členy

  • Zašleme vstupenky doporučenou poštou do vlastních rukou

  • Informujeme Vás o každém představení: popis, obsazení, délka

  • Přidáme bezplatně vstupenky pro doprovod dle počtu členů

  • Jsme tu pro Vás a snažíme se maximálně vyjít vstříc Vašim požadavkům