Divadla a soubory


Spolupracujeme prakticky se všemi pražskými divadly, která mají pravidelný repertoár. Při výběru představení se snažíme o pestrost nabízených titulů a o zařazení různých divadelních žánrů včetně koncertů vážné hudby. Také zohledňujeme vhodnost inscenace pro danou věkovou kategorii.