Divadla

Divadla

S těmito divadly a soubory spolupracujeme

Spolupráce

Spolupracujeme prakticky se všemi pražskými divadly, která mají pravidelný repertoár. Při výběru představení se snažíme o pestrost nabízených titulů a o zařazení různých divadelních žánrů včetně koncertů vážné hudby. Také hodnotíme vhodnost inscenace pro danou věkovou kategorii.

Jak je důležité býti (s) Filipem | archiv souboru

Divadelní společnost Indigo Company

Detail
Symfonický orchestr hl. m. Prahy | archiv | FOK

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK

Detail