Činoherní klub

Činoherní klub je pražské divadlo, jež vzniklo roku 1965 jako součást Státního divadelního studia. U jeho zrodu stáli režisér Ladislav Smoček a dramaturg Jaroslav Vostrý. Činoherní klub náleží k několika českým divadlům, která dokázala zanechat výraznou stopu v několika diváckých generacích. Intimní prostor umožňuje důvěrný vztah mezi divákem a hercem a předznamenává dramaturgii divadla. V Činoherním klubu se zpravidla hrají hry se smyslem pro současnou dobu a atmosféru, ať jsou to hry nové či staré.

Dnešní Činoherní klub je jiný než ten legendární ze šedesátých let, ale za svou oblibu a stálé divácké zázemí nadále vděčí zejména preciznosti herecké práce, důrazu na vzájemnou spolupráci všech zúčastněných, dlouhým zkušebním lhůtám, díky nimž zůstávají inscenace na repertoáru řadu sezon, a stejně tak přísnému požadavku pravdy, nezbytnému v divadle, kde je divák v bezprostřední blízkosti herce.

Adresa: Ve Smečkách 26, Praha 1