Dejvické divadlo

První představení se v Dejvickém divadle odehrálo 14. října 1992 pod vedením pedagoga a režiséra Jana Borny. V září 1996 nastoupil soubor nový a s ním režisér a také pedagog KALD DAMU Miroslav Krobot, který byl výrazným uměleckým šéfem divadla.

Výraznou součást dramaturgie Dejvického divadla tvoří současná dramatika jak zahraniční tak domácí. Divadlo iniciuje vznik původních textů a klade důraz také na autorskou spolupráci s umělci názorově i generačně spřízněnými a zároveň však v repertoáru DD mají své pevné místo adaptace děl světové literární tvorby a klasické hry.

Adresa: Zelená 1084/15a, Praha 6