MDP – Divadlo ABC

Od roku 1962 se Divadlo ABC stalo součástí Městských divadel pražských se sídlem v Paláci U Nováků ve Vodičkově ulici. Za dobu největšího věhlasu se považují padesátá léta dvacátého století, kdy divadlo vedl Ota Ornest. Od té doby prošlo spletitým vývojem a řadou uměleckých i organizačních změn. Divadlo ABC je v současné opět scénou Městských divadel pražských (MDP). MDP sdružují od sezóny 2006/2007 divadla ABC, divadlo Rokoko a malou scénu ABC, jednotlivé sály mají kapacitu 500, 200 a 60 míst. Svým programem cílí na všechny pražské diváky – od dětí po seniory. Městská divadla pražská zprostředkovávají kontakt s kvalitním činoherním divadlem a komunitou podobně smýšlejících lidí.

Adresa: Vodičkova 28, Praha 1