Opera studio Praha

Opera studio Praha vytváří tvůrčí zázemí začínajícím umělcům mnoha oborů. Spojují mladé umělce, zejména operní pěvce, dirigenty, mimy, choreografy, tanečníky a instrumentalisty v projektech, které jim na začátku kariéry umožní umělecky dozrát,  získat zkušenosti, rozvíjet se, jakož i objevovat nové rozměry svých talentů ve spolupráci s českými i zahraničními kolegy. Koncerty, projekty i představení jsou originální a ojedinělá syntézou zpěvu, herectví a pantomimy.