Pražský komorní balet

Pražský komorní balet je největší český nezávislý profesionální taneční soubor. Své počátky má v 60. letech 20. století a navazuje na Studio Balet Praha. Zakladatelem a pilířem souboru byla osobnost Pavla Šmoka, jehož taneční choreografie jsou na programu vedle dalších českých a zahraničních choreografií do současnosti. Soubor získal řadu významných ocenění doma i v zahraničí.