Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK sídlí v Obecním domě. Příspěvková organizace Symfonický orchestr hlavního hl. m. FOK představuje jednu z páteřních institucí kulturní infrastruktury hlavního města Prahy. Zkratka FOK v názvu orchestru a stejnojmenné instituce znamená počáteční písmena slov Film – Opera – Koncert. Svoji činnost rozvíjí třemi základními směry. Zajišťuje chod stejnojmenného symfonického orchestru, pořádá koncerty komorní hudby, realizuje ucelené soubory programů pro děti, školy a rodiny, které uvádí pod názvem FOK pro nové generace.