Vršovické divadlo Mana

Vršovické divadlo MANA v budově Husově sboru navazuje na bohatou tradici Jiráskova divadla ve Vršovicích, které zde působilo od roku 1931 do roku 1965. Pojila se v něm scéna jak profesionální, tak amatérská. Za doby působení spolku Bozděch se zdejší scéna etablovala jako „laboratoř“ amatérského divadla v Praze. V době válečné okupace fungoval divadelní sál též jako kino s názvem Bio Helios. Definitivní zákaz provozování divadla v Husově sboru přišel v roce 1965. Spjatost divadla s chrámovou budovou byla nadále v tehdejším režimu neudržitelná. V roce 2014 bylo celé divadlo znovu uvedeno do úplného provozu. Ve Vršovickém divadle MANA pravidelně hostuje Divadlo Verze.

Adresa: Moskevská 967/34, Praha 10