Březen je měsíc oslav divadla

Program akce najdete na webu

Text článku je převzatý z informačního e-mailu Institutu umění – Divadelního ústavu

Na druhou polovinu března tradičně připadají oslavy divadelního umění. Světový den divadla se od roku 1962 každoročně slaví 27. března. Předchází ho Světový den divadla pro děti a mládež, pro který byl zvolen 20. březen, a Světový den loutkářství, který připadá na 21. března. Iniciátory oslav jsou mezinárodní nevládní divadelní organizace přidružené k UNESCO, které připravují poselství k těmto divadelním svátkům. 

Česká střediska těchto organizací mají sídlo v Institutu umění – Divadelním ústavu a své aktivity vyvíjejí jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.  Poselství ke světovým dnům divadla formulují každý rok významné osobnosti divadelní komunity. V letošním roce je autorem poselství ke Světovému dni divadla norský spisovatel a dramatik Jon Fosse. „Rozhodl jsem se mluvit o umění obecně, nikoli výhradně o divadelním umění, a to proto, že všechno dobré umění v hloubi duše pojednává o tomtéž, pojednává o přetváření toho, co je zcela jedinečné, zcela specifické v něco univerzálního. Spojuje jedinečné a univerzální do uměleckého výrazu. Ne odstraněním specifických rysů, ale jejich zvýrazněním, tím, že dovolí cizímu, aby zřetelně vyniklo. Je to tak prosté jako to, že válka a umění jsou protiklady, tak jako jsou protiklady válka a mír. Umění je mír.“

Poselství ke Světovému divadla pro děti a mládež proslovila prezidentka asociace ASSITEJ International a australská divadelnice Sue Giles a své vzkazy podtrhující důležitost divadla přidaly také děti a teenageři z Kuby a Brazílie. „Na naší planetě, kde v temné přítomnosti dohořívají svíčky míru, víry a lásky, uprostřed ztráty hodnot, klimatické krize, nesmírné bídy a bratrovražedných válek, se jako záblesk naděje objevují dětské hlasy. Jsou to právě hlasy z malého a loajálního souostroví v Karibské oblasti, které u příležitosti Světového dne divadla pro děti a mládež předávají kamarádům a kolegům ze světa múzických umění poselství lásky s nadějí do budoucna.“ Autorkou poselství ke Světovému dni loutkářství je bosensko-peruánská divadelnice Inés Pasic.

Národní střediska Mezinárodního divadelního ústavu (ITI), Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež (ASSITEJ) a Mezinárodní loutkářské unie (UNIMA) či jejich členské organizace po celém světě koordinují v těchto dnech řadu aktivit. Nejinak je tomu v České republice, kde se u příležitosti světových svátků divadla letos poprvé koná 12. ročník Noci divadel.

Texty poselství najdete na těchto odkazech:

Poselství ke Světovému dni divadla pro děti a mládež 20. března 2024

Poselství ke Světovému dni loutkářství 21. března 2024

Poselství ke Světovému dni divadla 27. března 2024