EYE–Net 2.0 závěrečná zpráva

Účast Klubu mladých diváků v projektu Youth Engagement Network 2.0

Here you can read the complete report on the implementation of project activities: https://www.klubmladychdivaku.cz/files/eyenet-20-info-template.pdf

KDY JSME SE PŘIHLÁSILI

Po úspěšném prvním konání projektu European Youth Engagement Network, kam byl KMD pozván, aby prezentoval aktivity klubu jako příklad dobré praxe kulturní aktivity pro mladé lidi v ČR, byl Klub mladých diváků na podzim 2019 osloven organizací Novi Sad 2021 - European Capital of Culture k účasti v projektu European Youth Engagement Network 2.0.

Žádost projektu European Youth Engagement Network 2.0 v programu Evropa pro občany podaná hlavním pořadatelem dne 3.3.2020 byla úspěšně schválena 14.7.2020. Partnerská smlouva s hlavním pořadatelem, která vymezuje vzájemné povinnosti mezi Divadlem v Dlouhé a nadací “Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture” byla podepsána v červenci 2021. Projekt probíhal od roku 2021 pod záštitou hlavního města Prahy (záštitu udělila Ing. Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP).

CÍLE ÚČASTI V PROJEKTU

Do mezinárodní spolupráce jsme se přihlásili se záměrem naplnit následující cíle:

 • zvýšení veřejného povědomí o Klubu mladých diváků

 • posílení image Klubu mladých diváků

 • posílení spolupráce s významnými kulturními hráči v ČR

 • navázání přímé spolupráce s mladými lidmi

 • zajištění informací v oblasti divadla pro mladé a jeho fungování v Evropě

 • mezinárodní výměna zkušeností a kontaktů v oboru

FINANCE

Dle partnerské smlouvy s hlavním pořadatelem projektu jsme obdrželi:

 • v létě 2021 249 790 Kč (10 000 EUR)

 • v létě 2022 120 595 Kč (5 000 EUR)

 • celkem 370 385 Kč

Další žádosti o finance byly podány:

 • MKČR: v programu Podpora profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí

 • MKČR: v programu Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit

 • Hl. m. Praha: navýšení rozpočtu Divadla v Dlouhé

 • Hl. m. Praha: program Podpory využití volného času dětí a mládeže

 • Dům zahraniční spolupráce

 • Velvyslanectví Srbské republiky

 • Velvyslanectví SRN v Praze

 • Velvyslanectví Italské republiky

 • Velvyslanectví Slovinské republiky

 • Velvyslanectví Řecké republiky

 • Velvyslanectví Francie

 • Velvyslanectví Litevské republiky

Bohužel jsme i přes veškerou snahu další finanční zdroje nezískali.

PODPORA, SLEVY, ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ, BEZÚPLATNÉ PLNĚNÍ

 • Efektivní využití kapacit Divadla v Dlouhé v přípravách projektu i během pořádání festivalu.

 • Minimalistické řešení výroby autorské inscenace Poslední bitva maršála Koněva.

 • Úsporné cestování s menším počtem performerů, využívání nejvýhodnějších nabídek.

 • Zvýhodněná cena ubytování pro festivalové hosty v AMU Koleji.

 • Vyjednané slevy na stravování během festivalu. Úsporná řešení snídaní a dalších jídel – částečně nakoupeno a zajištěno svépomocí.

 • Bezúplatné využití prostor a personálu od partnerů festivalu:

  • Národní divadlo

  • DOX

  • PORG Libeň

  • GEVO – Gymnázium Sázavská

  • Gymnázium Jana Nerudy

 • Díky záštitě hl. m. Prahy jsme měli bezplatně k dispozici reprezentační prostory pro oficiální uvítání v Brožíkově síni na Staroměstské radnici dne 6.9.2022.

 • Bezplatné vystoupení ženského sboru Carmina Bohemica na oficiálním uvítání 6.9.2022.

ČESKÁ ÚČAST V PROJEKTU

Představení nazkoušely a lektorsky vedly MgA. Zuzana Burianová a Mgr. et MgA. Barbora Šupová. Účast v projektu koordinovala i prakticky zajišťovala vedoucí KMD MgA Ing Barbora Mitošinková. Do otevřené výzvy se přihlásilo 32 mladých zájemců.

Zkoušení českého představení probíhalo 1x měsíčně od února 2021 do listopadu 2021. Veřejná generální zkouška představení Poslední bitva maršála Koněva byla uvedena 13.11. 2021 ve foyer (v kavárně) v Divadle v Dlouhé.  Následovala účast na festivalech pořádaných zahraničními partnery projektu European Youth Engagement Network 2.0. Výjezdů se pak z proměnlivého týmu mladých performerů účastnili Markéta Kultová, Kristýna Knotová, Šimon Kobulej, Rosalie Malinská, Lucie Matinová, Klára Müllerová, Jolana Ritterová, Petra Šavrdová, Michaela Tomková, David Vojáček, Eva Vrbová. Celkem měla autorská inscenace Poslední bitva maršála Koněva 16 repríz.

 • 18.2. 2022 Česko, Praha, DOX (Festival umění a kreativity ve vzdělávání)

 •  5.4. 2022 Srbsko, Novi Sad, Gymnasium Karlovci

 • 6.4. 2022 Srbsko, Novi Sad, Youth Theatre Novi Sad

 • 20.5. 2022 Řecko, Athény, 59th Athens Gymnasium

 • 1.6. 2022 Francie, Clermont Ferrand, Espace Nelson Mandela (CADO #4 - festival de théâtre jeunesse)

 • 2.6. 2022 Francie, Clermont Ferrand, Espace Nelson Mandela (CADO #4 - festival de théâtre jeunesse)

 • 1.7. 2022 Litva, Kaunas, Jezuitu gymnasium (AUDRA Festival)

 • 12.7.2022 Itálie, Sansepolcro, Auditorium Santa Chiara (Kilowatt Festival)

 • 6.9.2022 Česko, Praha, Gymnázium PORG Libeň

 • 6.9.2022 Česko, Praha, zkušebna Činohry ND v Anenském areálu

 • 9.9.2022 Česko, Praha, GEVO – Gymnázium Sázavská

 • 13.9.2022 Německo, Trebnitz, Schloß Trebnitz

 • 17.9.2022 Německo, Berlín, Spandau (Demokratiefestival Spandau)

 • 12.10. 2022 Francie, Toulouse, Théâtre des Mazades (La Biennale)

 • 13.10. 2022 Francie, Toulouse, Théâtre des Mazades (La Biennale)

 • 15.10. 2022 Francie, Paříž, České centrum v Paříži

Představení se setkalo s nadšeným ohlasem od diváků i partnerů projektu. Byli jsme pozváni, abychom uvedli další 3 reprízy v říjnu 2022 a to na festivalu pořádaným francouzskou organizací účastnící se projektu na prestižním Biennále v Toulouse 7.-14.9.2022 a do Českého centru v Paříži 15.-16.října 2022.

Námi pořádaný festival v Praze se konal v termínu 5.9. - 9.9. 2022 (původní termín 26.5. - 30.5. 2021) a úspěšně proběhl ve spolupráci s důležitými kulturními hráči: s Národním divadlem, s velkou pomocí oddělení pro doprovodné programy ND+ a jeho cyklem ND Young. Podařilo se nám navázat spolupráci také s prestižním Centrem současného umění DOX, kde byli díky jejich rodinným a vzdělávacím programům spolupráci s naším festival otevření. V projektu máme od začátku partnerskou školu PORG Libeň a pro festival se podařilo sjednat i užší spolupráci s dalšími dvěma gymnázii: GEVO – Gymnázium Sázavská a s Gymnáziem Jana Nerudy. Program byl bezplatný nebo za 1 Kč a zúčastnilo se jej 830 diváků. Veřejnosti a školám jsme nabídli 14 představení.

 • 5.9. 2022 10:00 Máte rádi rajčatovou omáčku? Nová scéna – provozní budova B

 • 5.9. 2022 11:20 Proč? 9.9.2022 GEVO – Gymnázium Sázavská

 • 5.9. 2022 12:00 Rozpovid/ Розповідь Nová scéna, hlavní sál

 • 5.9. 2022 14:30 Někdo to rád fake Nová scéna, hlavní sál

 • 5.9. 2022 18:00 Práce všeho soudruhu Nová scéna, hlavní sál

 • 6.9. 2022 11:20 Poslední bitva maršála Koněva, Gymnázium PORG Libeň

 • 6.9. 2022 18:00 Poslední bitva maršála Koněva, zkušebna Činohry ND v Anenském areálu

 • 6.9. 2022 20:00 PECHA KUCHA sdílení mezinárodních zkušeností v oblasti divadla pro mladé

 • 7.9. 2022 11:20 Náš odkaz, Gymnázium PORG Libeň

 • 7.9. 2022 15:00 Proč? DOX, studio

 • 7.9. 2022 19:00 Někdo to rád fake Divadlo v Dlouhé, foyer

 • 8.9. 2022 16:00 Odkloňme se od zkázy, Gymnázium Jana Nerudy,

 • 8.9. 2022 16:00 Odkloňme se od zkázy DOX, studio

 • 8.9.2022 19:00 Nepopsaná země + Náš odkaz* Divadlo v Dlouhé, foyer

*dvě různá představení pracující s tématem ekologie

ZPĚTNÁ VAZBA MLADÝCH ÚČASTNÍKŮ

V čem vidím největší přínos projektu pro sebe? (jaké dovednosti, příležitosti jsem získal/a)?

V různých směrech jsem si rozšířila obzory. Například jsem získala větší sebejistotu při diskusi v angličtině o politických, sociálních, ekologických a dalších tématech. Měla jsem příležitost poznat různá evropská města a jejich kulturu. Mohla jsem se inspirovat prací různých divadelníků, a především se podílet na vzniku české performance. Nahlížet způsobu tvorby dvou talentovaných českých režisérek bylo hodně přínosné. Díky projektu jsem si také uvědomila, jak Evropě sluší, když je propojená, a že je tady velký prostor pro nové projekty a spolupráce, které třeba mohu jednou iniciovat. Poznat lidi z různých koutů EU a slyšet jejich příběhy a vidět, že je zajímají podobné problémy taky nebylo vůbec na škodu. :)

Být pod profesionálním uměleckým vedením při tvorbě performance. Cestovat po Evropě a hrát divadlo. Debatovat o tématech solidarity.

Zbavila jsem se strachu mluvit cizím jazykem. Poznala spoustu nových lidí, zjistila spoustu o cizincích. Poznala nová místa. Poprvé jsme se proletěla letadlem.

Tento projekt mi umožnil zažít věci, které bych nikdy neměla možnost zažít. Také ta atmosféra se nedá popsat, to se musí zažít :-)

Velký zážitek už pro mě bylo cestování letadlem a pohybování se na letištích. Příležitosti k létání jinak nemám a prostředí letiště se mi líbí. V rámci projektu jsem navštívila Srbsko a Řecko. Velmi se mi líbilo navštívení místních škol a setkání se studenty, kde má člověk možnost potkat lidi stejného (podobného) věku a zájmu, a ještě si při tom procvičit angličtinu nebo se dozvědět různé fráze a výrazy z jejich rodného jazyka. Na střední škole jsem částečně studovala Dramatickou výchovu a bylo pro mě zajímavé vidět přístup a práci souborů zahraničních, případně prostory a divadla, kde jsme hráli.

Velmi oceňuji, že to člověk zažil z takového autentického pohledu, ne z pohledu běžného turisty.

V rámci projektu jsem se seznámila s velkou spoustou různých lidí, na které mám kontakt a věřím, že budeme v kontaktu i nadále.

Získal jsem náhled k tomu, jak se tvoří reálné představení, o které jsem při svém školním kurzu dramatické výchovy přišel kvůli covidu.

 Bylo skvělé zkusit si pozici režisérky na jednom z výjezdů. nejvíc jsem oceňovala atmosféru tvorby i výjezdů, tedy přístup Zuzky, Báry a Báry. že jsme dostali důvěru při rozdělování úkolů a mohli si tak věci zkusit.

Co jsem se díky účasti v projektu naučil/a?

Jak lépe vést diskuse, jak se dají divadlem prozkoumat palčivá společenská témata, jak vést divadelní zkoušku, mít režijní dohled…Nestydět se a vytvořit něco. Taky trpělivosti.

Díky projektu jsem si osvěžila angličtinu, naučila se, jak se pohybovat na letišti, což pro mě byla úplně nová zkušenost. Také jsem se trochu otrkala v seznamování a v rámci komunikace s lidmi – účastníky projektu a diváky. Vnímat své pohyby. Kooperovat ve skupince, která je do nějaké míry různorodá. Bylo super pozorovat holky při režisérské práci a vyzkoušet si hrát.

ZPĚTNÁ K FESTIVALU V PRAZE

Mezinárodní festival studentských divadel na GJN (Gymnázium Jana Nerudy)

Naše gymnázium se jako spolupořadatel účastnilo mezinárodního festivalu studentských divadel EYE-Net 2.O (European Youth Engagement Network 2.0). Ve čtvrtek 8. září se v aule gymnázia odehrálo představení francouzské divadelní skupiny z Toulouse. Autorské představení samotných herců zvané „Odkloňme se od zkázy“ velmi poutavě a vtipně reagovalo na absurditu dnešní doby. Publikum složené ze studentů 2.C, 3.C a 5.ABCD ocenilo představení dlouhým potleskem. Po představení následovala debata s herci ve francouzštině. Vyučující francouzského jazyka budou s motivy této divadelní hry dále pracovat ve svých hodinách. Děkujeme Klubu mladých diváků a Divadlu v Dlouhé, že jsme se mohli stát součástí tak podnětného projektu.

La Compagnie de l’Inutile

We were invited as a French partner of the EYE-NET project for 4 days of festival in Prague and it was such a pleasure! The organization was anticipated and organizers took care of our team all the festival time. It was the occasion for us to discover Prague (with visit of city hall and astronomical clock, DOX centre, National theatre annex...), it's citizens (we played in Jana Nerudy high school and we met their lovely teachers and students) and cultural places (Divadlo v Dlouhé, DOX center where we played). A "Pecha Kucha" night was organized in the beautiful National theatre annex that permitted all the participants to better know each other and cultural landscapes/histories of theatre, really inspiring. And this festival and discovery of Prague city confirm our willingness to build another European project with Prague cultural structures!  Kind regards, Audrey

Nikolina with the Serbian team 

The very moment we set foot in Prague, we felt an instant rush, excitement of what lies ahead of us. This whole city feels like it has been built for the sole purpose of sheltering artists. Our main quests were the plays themselves, but those small side quests, such as contemporary arts exhibit or the Embassy visit, made it all more fulfilling and meaningful. This kind of informal education is pretty rare in our country, and we were positively struck by the organization of happenings. The most beneficial part of this journey are definitely different people we befriended, as well as the experiences we all shared amongst each other. This festival was important to us, not only because of our own play, but also because of the celebration of differences, and finding a common ground despite them. 

Sincerely,

Nikolina with the Serbian team.

NAVÁZANÉ ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

V projektu jsme navázali přímou spolupráci s vedoucí organizací projektu Novi Sad 2021 – European Capital of Culture 2021 a s partnerskými organizacemi projektu Associazione culturale Capotrave/Kilowatt, Multicultural City e.V., Theatre du Pelican, Le Theatre du Grand Rond, Compagnie de l’Inutile, Mladinski kulturni center Maribor, Cid Ptuj, Pazailis Music Festival, Trupa DRŽ’ – NE DAJ, Liceulice.

ZÁVĚR

Účast projektu zvýšila povědomí o Klubu mladých diváků, a to mezi různými cílovými skupinami. Aktivně jsme o mezinárodní aktivitě komunikovali skrze otevřenou výzvu k účasti pro mladé lidi, oslovili jsme také všechny školy přihlášené v Klubu mladých diváků v sezóně 2020/2021. Dále šíření povědomí o KMD napomohly zprávy v médiích i přímý kontakt a aktivní spolupráce s partnery ze zahraničí. V rámci fundraisingu jsme komunikovali s důležitými veřejnými institucemi v ČR. Zapojení KMD do prestižního programu pomohlo zlepšit image klubu a jeho prezentace jako aktivního programu, který se zapojuje do současných mezinárodních aktivit pro mladou generaci. Díky mnoha uvedení v různých místech v zahraničí jsme prokazatelně navázali kontakty s provozovateli uměleckých a kulturních aktivit na různých místech po Evropě. 

Především tím, že jsme jeden z festivalů pořádali, došlo k posílení spolupráce s důležitými českými kulturními institucemi (Národní divadlo, DOX, Loď Tajemství, Kreativní Praha) a také k prohloubení spolupráce se studenty a se školami. Širší veřejnost byla o aktivitách informována tiskovou zprávou, přes veřejně dostupné komunikační kanály KMD a pozvání na festival bylo zveřejněno také v prestižních médiích (Seznam zprávy a další). O celém projektu vznikne dokumentární film.

Projekt umožnil přímý kontakt se skupinou mladých lidí, kteří se podíleli na vzniku a uvádění představení Poslední bitva maršála Koněva.  Díky mezinárodní spolupráci jsme měli možnost získat a diskutovat informace k tomu, jak funguje oblast divadla pro mladé lidi v dalších evropských zemích a prezentovat Klub mladých diváků jako příklad dobré české praxe.

Projekt byl velkou organizační a logistickou výzvou, celý průběh silně ovlivnila krize spojená s epidemií koronaviru a následně i obavy z cenových šoků zaviněných válkou na Ukrajině. Domníváme se, že i v nesnadných podmínkách je důležité stále se setkávat, být kulturně a mezinárodně aktivní a tím podporovat vzájemné vztahy. Získali jsme mnoho zkušeností, kontaktů i kreativní inspirace.