Vzpomínáme na Hanku Žárskou

HANA ŽÁRSKÁ (20.3. 1945 - 16.5. 2013)

Vzpomínáme na dlouholeto, oblíbenou a energickou vedoucí Klubu mladých diváků. Dne 16.května tomu bylo 10 let, co nás opustila. Přečtěte si příspěvek, který do z publikace, kterou jsme vydali k 50. výročí fungování KMD, napsali její synové.

"Naše máma, Hana Žárská měla většinu svého profesního života spojenou s Klubem mladého diváka.

Když jsme byli malými kluky, býval Klub mladého diváka součástí Pražského kulturního střediska, kde máma pracovala jako referentka. Již od mala jsme byli "nuceni" navštěvovat divadelní představení, což se nám, tehdy malým sportovcům, moc nezamlouvalo. Teprve později, s odstupem času jsme si uvědomili tu obrovskou výhodu, kterou jsme tenkrát oproti ostatním měli. Viděli jsme mnoho krásných a zajímavých představení, navíc jsme mohli nahlédnout také do divadelního zákulisí.  

Máma věnovala KMD hodně svého osobního času. Divadlo se stalo její vášní. Každého, kdo do divadla nechodil, se snažila přesvědčit, aby se ho naučil mít rád a našel si k němu svoji cestu. Vyprávěla nám o jednání s řediteli jednotlivých pražských divadel a o možnostech představení, které se nabízejí pro pražské i mimopražské školy.  Pokaždé měla obrovskou radost z děkovných dopisů nebo e-mailů, které dostala ze škol, pro které vybírala vhodná představení. Každého poděkování si moc vážila a bylo pro ni obrovskou vzpruhou do další práce. Když zemřela, byli jsme překvapeni velkou vlnou soucitu právě ze strany různých organizací a škol, které zpětně hodnotily, co pro ně dělala a jakou své práci dávala po celou dobu duši.

Pamatujeme si, jak jsme jako už větší kluci mámě pomáhali s vyplňováním karet jednotlivých škol, aby měla přehled o tom, která představení již navštívili. Dříve to nebylo nic neobvyklého, poněvadž nebyla k dispozici výpočetní technika, která později tuto práci usnadnila. Také vzpomínáme, jak jsme jí pomáhali rozpočítávat vstupenky pro jednotlivé školy. Máma si pak svým hezkým, úhledným písmem poznamenávala, pro koho jsou. Slovem divadlo měla trvale popsaný celý diář, na dlouhou dobu dopředu.

Fajn lidi, přátelé, herci, atmosféra, práce, zábava, sklenička vína, potlesk a zážitky plné emocí, to byl její divadelní svět, který milovala.  

Máma prací pro KMD opravdu žila od prvopočátku. Dokládá to skutečnost, že se i díky jejímu přičinění podařilo po listopadové revoluci obhájit potřebu takové instituce, jakým  KMD je a zajistit jeho další fungování.

Víme, že nyní jsou v KMD naštěstí další skvělí lidé, kteří se stejnou vášní dál pokračují v tom, co máma milovala a snaží se mladým lidem přiblížit svět kultury, divadla. 

Karel a Martin Žárský, synové"