Zveme Vás k zápisu do 60. sezóny KMD ve školním roce 2024/2025

Otevíráme příjem hromadných přihlášek. Srdečně zveme všechny stávající i nové skupiny do nadcházející divadelní sezóny 2024/2025.

Nábor je otevřený od 15. května. Nejzazší termín podání hromadné přihlášky je pro skupiny ZŠ 30.září, pro skupiny SŠ 31.října.

Přihlásit se můžete online přes náš web v sekci PŘIHLÁŠKY nebo si můžete přihlášku stáhnout z našich stránek ve formátu PDF, vytisknout a vyplněnou zaslat (poštou nebo elektronicky) na adresu KMD. Adresa je: Divadlo v Dlouhé – KMD, Dlouhá 727/39, Praha 1 - Staré Město, 110 00. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem či telefonicky.

V případě, že máte zájem realizovat první návštěvu divadla v září, zašlete nám přihlášku do konce června (kategorie SŠ musí mít přihlášených minimálně 10 studentů – možnost následné úpravy počtu členů).

Většina návštěv probíhá hladce, nicméně s ohledem na přání a zkušenost divadel bychom rádi požádali o dodržování následujících doporučení:

  • Choďte se skupinou do divadla včas, s dostatečnou časovou rezervou na odložení svršků v šatně apod.

  • V divadle je zcela nevhodná konzumace během představení.

  • V průběhu představení není vhodné opouštět sál a vracet se. Je to pochopitelné jen v akutních případech.

  • Oceníme, když pedagogové žákům před návštěvou divadla vysvětlí zásady společenského chování v divadle a informujtí je předem o představení, které zhlédnou (k tomuto účelu obdržít z KMD charakteristiky jednotlivých titulů).

  • Prosíme doprovázející pedagogy, aby si sedli mezi žáky a v případě vyrušování dali pokyn ke klidu.

Děkujeme. Těšíme se na všechny mladé diváky a jejich pedagogy!